واحد معاونت پژوهشی

این واحد زیر نظر معاون محترم پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری جناب آقای دکتر امیر حسین کاشی ، مسئولیت بررسی طرحهای تحقیقاتی ( داوری طرح، تصویب ، عقد قرارداد و پرداختهای مربوطه)، ارسال و ویرایش مقالات برای ژورنالهای داخلی ، خارجی ، ورود اطلاعات و آنالیز آماری داده ها، برگزاری سمینارها و کنگره های مرتبط و جشنواره پژوهشی دو سالانه بوعلی سینا را دارد.

مرکز تحقیقات به عنوان یک نهاد ملی تا کنون فعالیت های گوناگونی را در شاخه های زیر به انجام رسانده است.

1- همکاری در برگزاری کارگاه ها و کنگره ها
2- اجرای طرح های ملی و چند مرکزی
3- تشکیل شورای سیاست گذاری متشکل از مدیران گروه های تخصصی ارولوژی سراسر کشور در غالب طرح سنجش نیاز و اولویت بندی
4- تهیه برنامه استراتژیک مرکز با رعایت نظرات مدیران گروه های تخصصی ارولوژی سراسر کشور و سایر ذینفعان
5- تهیه گایدلاین در زمینه هپاتیت ویروسی C: راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل در بیماران کلیوی، بخش های همودیالیز و پیوند
6- تهیه گایدلاین علمی کاربردی، در زمینه سرطان های دستگاه ادراری (سرطان کلیه، سرطان پروستات، سرطان مثانه، سرطان بیضه) تایید وزارت متبوع
7- تهیه گایدلاین های علمی کاربردی، جهت پزشکان و بیماران در زمینه سنگهای دستگاه ادراری
8- بررسی بار بیماریهای ارولوژی در سراسر کشور

9- بررسی بار بیماریهای نفرولوژی در سراسر کشور

10- تاسیس کلینیک مبتنی بر شواهد درمان طبی و پیشگیری سنگهای کلیه

11- طرحهای تحقیقاتی متعددی در سطح ملی هم اکنون در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری در حال اجرا میباشد.

خطوط اصلی تحقیقات مرکز

– نئوپلاسم های دستگاه ادراری
-سنگ، اندیورولوژی و یورولاپاراسکوپی
– بیماریهای مزمن کلیوی (CKD) و پیوند
– سلولی و ملکولی

کمیته های علمی و پژوهشی مرکز

– کمیته یورو انکویورولوژِی
– کمیته سنگ و اندویورولوژی

– کمیته تکنولوژی و فناوری