کسب رتبه سوم دانشگاه

 و هفتم کشوری

 در ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی فناوری مراکز تحقیقاتی بالینی دارای ردیف مستقل بودجه در سال 1400

 

با افتخار اعلام می گردد. در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی که هر ساله توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برگزار می شود، این مرکز موفق به کسب رتبه هفتم در کشوری از بین 41 مرکز تحقیقاتی و کسب رتبه سوم  در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردیده است . بدیهی است  کسب این امتیاز با  مدیریت ، برنامه ریزی و پیگیری مستمر ریاست مرکز و همکاری اعضا هئیت علمی و محققین علاقمند به امر پژوهش میسر شده است. لذا از تمامی اعضا محترم هئیت علمی، محققین و پژوهشگران فرهیخته از تمامی نقاط کشور و خارج کشور تشکر و تقدیر می گردد

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری بعنوان اولین مرکز تحقیقاتی در رشته ارولوژی از سال 1378 شروع بکار نمود و در تمامی این سالها هدف خود را کمک به تمامی محققین و اندیشمندان و همچنین ارتقا سطح علمی متخصصین و کمک به امر درمان مطابق با اخرین دستاوردهای علمی روز نموده است. در سالیان متوالی موفق به کسب عناوین  سوم کشوری در سال 1387 – رتبه اول در دانشگاه شهید بهشتی در سال های  85 و 87 و  رتبه اول در شاخص تولید دانش در سال 1388 در دانشگاه گردیده است.

ریاست مرکز با توجه به نیاز جامعه  اقدام به قوی نمودن زیرساختهای علمی نموده است  و در این راستا ضمن تهیه و به روز رسانی گایدلانی های علمی مورد تایید وزارت متبوع در خصوص سرطانهای دستگاه ادراری شامل  سرطان کلیه، پروستات، مثانه، بیضه و سنگهای دستگاه ادراری نموده است. همچنین با تاسیس کلینیک پیشگیری از سنگهای ادراری بعنوان اولین کلینیک درمانی و پژوهشی در این خصوص به جامعه بیماران و متخصصین خدمات رسانی می نماید.

در تمامی این سالها سعی در ارتقا خود داشته و با هدف خدمت رسانی به جامعه هدف با چشم انداز  کشوری و برون مرزی گسترش فعالیت در سطح کشور و خارج از آن و همکاری با تمامی مراکز و نهادهای مربوط به مسیر خود ادامه داده و خواهد داد.

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال 1400  مطابق با آیین نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع به سه محور زیر بوده است.

 

ردیف محور حوزه فعالیت / شاخص
1 حاکمیت و رهبری

 

برنامه ریزی
نیروی انسانی
جذب منابع مالی
2 تولید دانش برونداد پژوهشی
مقالات با کیفیت منتشر شده (Q1)
همکاری های بین المللی
تعداد کل استنادات به مقالات پنج ساله
مقدار h پنج ساله
پایان نامه های تحقیقاتی بین رشته ای
ثبت اختراع
3 اثرگذاری طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر تصمیم گیری
طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر وضعیت سلامت / ارائه خدمات
طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر مولفه های موثر بر سلامت
طرح های تحقیقاتی اثر گذار بر اقتصاد