کتابخانه و بخش اطلاع رسانی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری همزمان با گشایش ساختمان جدید واقع در خیابان بوستان نهم ، پاسداران در سال 1382 تاسیس گردید.

در این کتابخانه مهمترین کتاب های تخصصی رشته مربوطه با ویرایش جدید به شکل چاپی و به زبان انگلیسی وجود دارد و در عین حال  بیش از پانصد عنوان کتاب انگلیسی ارولوژی، نفرولوژی و پیوند کلیه به صورت الکترونیک در این کتابخانه وجود دارد.

گاهی جدید ترین کتاب  های چاپ داخل در رشته پزشکی توسط دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت به صورت رایگان به این  مرکز فرستاده می شود، و برا ی استفاده مراجعه کنندگان در کتابخانه نگهداری می شود.

کتاب های الکترونیکی

این کتابخانه ضمن دسترسی به منابع الکترونیک دانشگاه متبوع، تلاش کرده است تا آرشیو الکترونیک  نشریات ادواری تخصصی مورد نیاز خود را از راه های گوناگون  تامین و در کمترین زمان ممکن به نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان خود پاسخ دهد.

کتاب های چاپی

هدف اصلی کتابخانه به روز نگهداشتن منابع اطلاعاتی (کتاب و مجلات) ترجیحا” به صورت الکترونیک  در رشته تخصصی خود و آشنایی استفاده کنندگان به منابع جدید اطلاعاتی و روش های جستجو و دسترسی آنها در محیط وب (اینترنت) است.