واحد معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

 جناب آقای دکتر امیر حسین کاشی می باشند

 شرح فعالیتهای و وظایف

 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه مرکز
 • تنظیم و بازنگری سند استراتژیک پژوهش مرکز
 • تهیه برنامه پژوهشی سالانه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی مرکز
 • برنامه ریزی جهت چاپ و انتشار تالیفات و یا ترجمه کتب توسط اعضاءهيات علمی و نظارت بر فعالیت نشریات پژوهشی وابسته
 • اعلام اولویتهای پژوهشی به محققین کشور
 • جذب همکاری سایر دانشگاه های، نهادهای دولتی و خصوص در جهت ارائه پروپوزالها و طرح های تحقیقاتی و حمایت مالی از آنها
 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 • همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی مرکز ، اجرای طرحهای تحقیقاتی ،کتابخانه ، بانکهای اطلاعاتی ،آزمایشگاه سلولی ملکولی،  برنامه های ریجستری مرکز
 • مسئول برگزاری و نظارت بر مصوبات شورای پژوشی و کمیته اخلاق در پژوهش مرکز
 • برگزاری جشنواره علمی پژوهشی بین المللی سینا
 • هدایت ،هماهنگی و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان
 • برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی فعالیت اعضاء هیئت علمی پژوهشی مرکز
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء اعضاء هيات علمی مرکز
 • برنامه ریزی و اطلاع رسانی در خصوص اقدامات حمایتی مرکز از اساتید، فلوها و رزیدنتهادر امر پژوهش ( پروتکل پیوست)
 • برنامه ریزی و ارائه  پروتکلها در جهت حرکت به سمت ارتباط پژوهش با صنعت

واحدهای معاونت پژوهشی مرکز

کلیات فعالیتهای پژوهشی  انجام شده مرکز

 • تشکیل شورای سیاست گذاری متشکل از مدیران گروه های تخصصی ارولوژی سراسر کشور در غالب طرح سنجش نیاز و اولویت بندی
 • تهیه برنامه استراتژیک مرکز با رعایت نظرات مدیران گروه های تخصصی ارولوژی سراسر کشور و سایر ذینفعان
 • بررسی بار بیماریهای ارولوژی در سراسر کشور
 • بررسی بار بیماریهای نفرولوژی در سراسر کشور
 • به روز رسانی اپیدمیولوژی و شیوع سنگهای کلیه ومجاری ادراری در ایران
 • همکاری در برگزاری کارگاه ها و کنگره ها
 • اجرای طرح های ملی و چند مرکزی
 • تهیه گایدلاین های علمی مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • گاید لاین علمی کاربردی هپاتیت ویروسی C: راهنمای عملی تشخیص، درمان و کنترل در بیماران کلیوی، بخش های همودیالیز و پیوند
 • گایدلاین علمی کاربردی، در زمینه سرطان های دستگاه ادراری (سرطان کلیه، سرطان پروستات، سرطان مثانه، سرطان بیضه) تایید وزارت متبوع
 • گایدلاین های علمی کاربردی، جهت پزشکان و بیماران در زمینه سنگهای دستگاه ادراری
 • تاسیس کلینیک مبتنی بر شواهد درمان طبی و پیشگیری سنگهای کلیه
 • اجرای متعدد طرحهای تحقیقاتی در ارتباط به صنعتی در خصوص تولید تجهیزات پزشکی، دارو و درمان هوشمند سرطانهای دستگاه ادراری

خطوط تحقیقات

اولویتهای پژوهش مرکز

شورای پژوهشی مرکز:

طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه‌ها (مصوب ستاد انقلاب فرهنگی) عالی‌ترین مرجعی است که کلیه خط‌مشی‌ها و امور زیر بنائی پژوهشی مرکز (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین و تبیین می‌گردد.

جلسات شورا :

شورای پژوهشی مرکز بصورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد. در مواردی که لازم باشد جلسات فوق‌العاده شورای پژوهشی، تشکیل خواهد شد.

وظایف شورا

 

ارائه راهکار در جهت بهبود پژوهش، ارتقا سطح ، رفع موانع تحقیق و افزایش همکاری کشوری و بین المللی

 •  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
 •  بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان
 •  پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشی
 • تهیه و تدوین و بازنگری آئین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط
 • بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.
 • پیشنهاد آئین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه
 • تعیین و پیشنهاد خط‌مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور

مرکز تحقیقات به منظور افزایش همکاری پژوهشی بین مراکز وابسته به دانشگاه، پرهیز از موازی کاری و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک ضمن هماهنگی با روسای مراکز مربوطه  در صد و هشتاد  و یکمین  جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيماريهاي كليه و مجاري ادراري مورخ 20/10/97 شیوه نامه اجرایی همکاری را به شرح زیر تصویب نمود.

اعضا شورای پژوهشی مرکز:

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز از سال 86 به صورت مستقل در محل مرکز تحقیقات شروع به کار نمود و وظیفه بررسی جنبه های اخلاقی و حقوقی طرحهای مصوب شورای پژوهشی را  مطابق  آیین نامه ها و شرح وظایف وزارت متبوع و دانشگاه بر عهده دارد.

 

 شرح وظایف:

 

بیانیه راهبردی
در راستای چشم انداز کشور در سال 1404 ابلاغی مقام معظم رهبری این مرکز در نظر دارد بعنوان بکی از پر افتخارترین مراکز علمی کشور در تاریخ علوم پزشکی و سلامت ایفای نقش نماید و در کسب مقام اول کشور در منطقه بیشترین امتیاز را در مقایسه با سایر سازمانهای علمی کشور کسب نماید. در افق 5 ساله  آتی  این مرکز خود را شاییته مقام اول قطبهای علوم پزشکی و مراکز پژوهشی میداند.
بیانیه و رسالت مرکز

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1378 شروع به فعالیت نمود و در سال 1379 با کسب موافقت قطعی به کار خود ادامه داد و در سال 1382 بودجه مستقل کسب نمود.

با کسب مجوز موافقت اصولی دو مرکز تحقیقات دیگر سعی در تبدیل به پژوهشکده را دارد

در حال حاضر مراکز تحقیقاتی به شرح زیر می باشد

1-       مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

2-       مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی در دستگاه تناسلی – ادراری

3-       مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن کلیه و پیوند

از افتخارات این مرکز میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

·         کلینیک پیشگیری از سنگ کلیه و مجاری ادراری

·         آزمایشگاه سلولی ملکولی

·         آنالیز ترکیب سنگهای ادراری به روش FTIR

·         مجله Urology Journal

·         تنها مرکز تخصصی سنگ کلیه و مجاری ادراری

 

·         تنها مرکز مسلط به درمان و پیشگیری از سنگهای دستگاه ادراری

ماموریت این مرکز عبارتند از:

1-       تولید دانش روا و پایا در زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

2-       آموزش نیروی انسانی مرتبط خصوصا در سطوح تخصصی و بالاتر

3-       آموزش جامعه در زمینه های مرتبط با این حوزه

4-       اطلاع رسانی و انتشار یافته ها و نتایج تحقیق

5-       ارائه مشاوره و مشارکت در تصمیم سازیهای کلان ملی، منطقه ای و بین المللی

هدف اصلی ما در این مجموعه ارتقا سطح سلامت جامعه خصوصا در زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری می باشد.

اهداف دیگر مرکز:

1-       ارتقا دانش معتبر پزشکی

2-       ارتقا جایگاه کشور در رتبه بندیهای معتبر منطقه ای و بین المللی

3-       توانمند سازی منابع انسانی در حیطه های مرتبط با سلامت

4-       افزایش آگاهی مردم خصوصا در پیشگیری از بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

5-       ارتقا عملکرد وزارت بهداشت و سایر سازمانهای  ملی و بین المللی مرتبط با سلامت

ارزشهایی که در آنجام ماموریت ما به آنها باور داریم:

–          حفظ کرامت انسان موکد در دین مبین اسلام

–          پایبندی به قوانین و مقررات و سیاستهای وزارت متبوع

–          رعایت صرفه و صلاح جامعه در اولویت گذاری ها و تخصیص منابع

راهبردهای اصلی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

1-       ارتقا  رتبه و نقش مرکز خصوص در حیطه های کاربردی تحقیقات و ظرفیت سازی نیروهای انسانس تخصصی و فوق تخصصی

2-       توسعه تعاملات ملی

3-       توسعه تعاملات بین المللی

4-       ارتقا سیستم مدیریتی مرکز با توجه به اسناد بالادستی و استاندارهای معتبر