چشم انداز

ما مي خواهيم به معتبرترين كانون تحقيقات در سطح منطقه خاورميانه و كشورهاي همسايه در زمينه بيماري هاي كليه و مجاري ادرار تبديل شويم و نقش موثر و زمينه ساز براي كاهش بار بيماريهاي كليه و مجاري ادرار در كشور داشته باشيم و جهش بزرگ در سطح آگاهي هاي مردم در زمينه بيماريهاي كليه و مجاري ادراري در ايران به وجود آوريم .

اهداف

مرکز تحقیقات بیماری های كليوي و مجاری ادراری زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ميباشد . اين مجموعه بعنوان يك مركز پژوهشي و آموزشي فعاليت مي نمايد و در جهت برنامه هاي بهداشتي درماني كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وضع شده است در حيطه بيماري هاي كليه و مجاري ادراري حركت مي كند .
دريافت كنندگان خدمات اين مركز، سیاست گزاران حوضه سلامت، اعضاي هيئت علمي كل كشور ، محققين ، دستياران و دانشجويان، انجمن هاي علمي پژوهشي، بنيادهاي دولتي و غير دولتي، سازمانها و مراكز تحقيقاتي و انجمن هاي بين المللي و مردم مي باشند.
ما بر آنيم تا با انجام پژوهش در راستاي اولويتهاي ملي و بين الملي به رفع مشكلات نظام سلامت و توليد علم در حيطه بيماريهاي كليه و مجاري ادراري بپردازيم. ما در زمينه پژوهش تلاش مي كنيم بستري مناسب براي محققين و افراد نخبه فراهم آوريم و مركزي براي جذب افراد نخبه علمي باشيم و سعي مي كنيم در آموزش و بازآموزي جامعه پزشكي اثر بخش باشيم و با ارائه نتايج تحقيقات خود در غالب نشريات داخلي و خارجي جامعه عمومي و علمي را نسبت به فعاليتهاي خود آگاه سازيم.
ما همواره سعي مي كنيم با سازمانهاي ملي و بين المللي همكاري متقابل انجام دهيم و از مشاركت و كمك و حمايت آنها به نحو موثري استفاده نماييم .
مركز تحقيقات با تاسيس آزمايشگاه سلولي و ملكولي قصد دارد نقش موثرتري در زمينه تحقيقات علوم پايه و كاربردي كردن نتايج آن داشته باشد .
ما براي نيل به اهداف خود همواره ارزشهاي اخلاقي انساني و اسلامي را مد نظر داريم و به آنها كاملاً پايبند مي باشيم و سعي مي كنيم همواره به مردم و حمايت كنندگان مالي و معنوي خود براي انجام وظايف مان پاسخگو باشيم .
سازمان به عنوان اولين مركز پژوهشي كشور در زمينه بيماري هاي كليه و مجاري ادراري وظيفه خود مي‌داند با توجه به تغیير و تحول مداوم نيازهاي جامعه و اولويت ها با حفظ اصول و ارزشها و در جهت ارتقاء سطح دانش در زمينه بيماريهاي كليه و مجاري ادرار اهداف و ماموريت هاي خود را مورد بازبيني قرار دهد.