اطلاعات تماس

آدرس : تهران – پاسداران – خیابان شهید جعفری – (بوستان نهم) – پلاک 103

Address: No. 103,  9th Boostan St, Pasdaran St,  Tehran, Tehran Province

 

کدپستی: 1666668111

ایمیل : info@unrc.ir

دفتر مجله ارولوژی

تلفکس:22594204–021

واحد پژوهشی

تلفکس:22770954–021

آنالیز سنگ

تلفن: 22594197  –  021

داخلی 15 و 23

دفتر ریاست

تلفن:    22567222  – 021

فاکس: 22567282  –  021