دفتر ریاست

تلفن:    22567222  – 021

فاکس: 22567282  –  021

 

کلینیک پیشگیری از سنگ

تلفن: 22556356  –  021

تلفن: 22770953  –  021

 

واحد پژوهشی

تلفکس: 22770954 – 021

 

دفتر مجله ارولوژی

تلفکس: 22594204 – 021

آدرس : تهران – پاسداران – خیابان شهید جعفری – (بوستان نهم) – پلاک 103

Address: No. 103,  9th Boostan St, Pasdaran St,  Tehran, Tehran Province

 

کدپستی: 1666668111

ایمیل : info@unrc.ir