مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در سال 1378 موفق به کسب موافقت اصولی جهت تاسیس مرکز از وزارتخانه متبوع شد. مرکز ابتدا در فضائی محدود، در انتهای بخش پیوند كليه بیمارستان لبافی‌نژاد شروع به فعالیت نمود. در سال 1379 موفق به کسب موافقت قطعی از دانشگاه گردید و در سال 1382 بعنوان مرکز تحقیقات مستقل موفق به اخذ بودجه مستقل از وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردید. سپس در سال 1382 به ساختمان مستقل فعلی خریداری شده، که در مجاورت بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد می‌باشد، منتقل گردید مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری با هدف یافتن مشکلات تشخیصی، درمانی و پیگیری بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری آغاز بکار نمود.

این مرکز در ابتدا برای پرهیز از سوگیری در تحقیق و برنامه‌ریزی سلیقه‌ای و شخصی، اقدام به اجرای دو طرح تحقیقاتی برای پیدا کردن معضلات موجود در مسیر بیماریهای ارولوژی و نفرولوژی به شرح ذیل نمود.

1.بررسی نیاز (needs assessment)که بیماریهای شایع و نیازمند به بررسی را مشخص نمود.

2.اولویت‌بندی (priority setting)که از بین بیماریهای نیازمند به تحقیق و براساس میزان بار بیماریها و امکانات و بودجه

موجود سه بیماری شایع و مشکل‌ساز را در ردیف اول تحقیق قرار داد

براساس ارزیابی‌های فوق سه گروه از بیماران در لیست خطوط تحقیقاتی مرکز قرار گرفتند که عبارتند از: الف- سرطانهای دستگاه ادراری با اولویت سرطان مثانه بدلیل شایع بودن و میزان زیاد مرگ و ناتوانی که ایجاد می کند. ب- سنگهای دستگاه ادراری و درمان‌های تهاجمی مربوطه به دلیل فراوانی و هزینه‌بری بالا و احتمال عود زیاد آن پ- نارسایی کلیه و پیوند کلیه به علت فراوانی موارد ناشناخته نارسایی کلیوی و تجربیات وسیع پیوند کلیه در ایران در سایه مسیرها و خطوط تحقیقاتی فوق نیاز به تحقیقات بنیادی و سلولی و ملکولی و بهره‌بری از پیـشرفت‌های شگرف در زمینــه تحـقیقات سـلولهای بـنیادی و نانوتــکنولوژی بخشی بسیار فعال تحقیقات سلولی ملکولی نیز در این مرکز تشکیل شد که مشغول اجرای طرحهایی برای بازسازی اعضای آسیب دیده دستگاه ادراری می باشد.

با اجرای این مسیر کاملاً علمی و مبتنی بر شواهد، این مرکز تحقیقات توانسته است به کسب اطلاعات و یافتن مشکلات موجود و در بعضی از زمینه‌ها اجرای تحقیقاتی در زمینه ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه حلهای علمی مبتنی بر پژوهش دست یابد و افق روشنی را در مسیر مسئولیت محوّل شده باز کند. این مرکز آمادگی یافته است با هماهنگی مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی بعنوان مراکز استفاده کننده از نتایج تحقیقات و بخش تولید و صنعت در زمینه تولید ابزار و لوازم پزشکی و درمانی همکاری خوبی را بعمل آورد. در زمینه طرح های تحقیقاتی نانو تحقیقاتی متعددی به انجام رسانیده است و به موفقیت های چشم گیری نایل آمده است. این مرکز در سال 1389 موفق به تاسیس و راه اندازی مرکز پیشگیری از سنگهای کلیه و مجاری ادراری نمود. این کلینیک برای اولین بار در خاورمیانه تاسیس شده است و با استفاده از متخصصین رشته های ارولوژی، نفرولوژی و تغذیه با ارائه دستورالعمل های رژیمی و درمانی به بیماران کمک می نماید.

در سال 92 مرکز موفق به کسب موافقت اصولی جهت تاسیس دو مرکز جدید تحقیقاتی تحت عناوین مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن کلیه و پیوند و مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دستگاه تناسلی –ادراری شد با تاسیس این دو مرکز جدید با توکل بر خداوند گامهای اصلی خود را جهت تاسیس پژوهشکده برداشته است. امید است در آینده‌ای نزدیک با موفقیت در حل مشکلاتی که تاکنون وجود داشته است بتواند به رسالت مرحله دوم خود یعنی بقیه بیماریهای دستگاه ادراری بپردازد.

در مسیر رسیدن به اهداف عالی این مرکز صمیمانه دست تمامی پزشکان، متخصصین و دانشجویان فعال در زمینه پژوهشی را می‌فشارد. باشد که، قدمی در جهت ارتقای سطح علمی کشور عزیزمان برداریم.