گایدلاین سرطانهای دستگاه ادراری ( سرطانهای مثانه، پروستات، کلیه و بیضه) که توسط متخصصین ارولوژی، انکولوژی، رادیوانکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی از دانشگاه های  علوم پزشکی تهران،  شهید بهشتی و ایران و قطب ارولوژی کشور تحت نظارت و مدیریت کمیته یوروانکولوژی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری تهیه و مطابق با آخرین مستندات علمی دنیا به روز رسانی شده است بارگذاری شده است. لازم به ذکر است که این مستندات در سامانه وزارت بهداشت به  عنوان منابع تخصصی دانشنامه پزشکی رشته تخصص ارولوژی با تلاش این مجموعه در جهت ارتقاء سطح علمی متخصصین و دانشجویان ، یکسان سازی روشهای درمانی و کمک به روند بهینه درمان بیماران در سطح کشور بارگذاری شده است.

امید است تلاش این مجموعه در جهت ارتقا سطح علمی متخصصین و دانشجویان ، یکسان سازی روشهای درمانی و کمک به روند بهینه درمان بیماران در سطح کشور بکارگرفته شود