پروتکل درمانی سرطان های دستگاه ادراری

پروتکلهای درمانی سرطانهای دستگاه ادراری ( سرطانهای مثانه، پروستات، کلیه و بیضه) که توسط متخصصین ارولوژی، انکولوژی، رادیوانکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی از دانشگاه های  علوم پزشکی تهران،  شهید بهشتی و ایران و قطب ارولوژی کشور تحت نظارت و مدیریت کمیته یوروانکولوژی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری تهیه و مطابق با آخرین مستندات علمی دنیا به روز رسانی شده است…