آخرین اخبار مرکز

نهمین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

نهمین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری نهمین جلسه شورای عالی  مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری روز یکشنبه راس ساعت 9:30 در محل مرکز تحقیقات برگزار شد. جلسه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر زالی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه آقای دکتر افشین زرقی، جناب آقای…

بررسی ملی سنگ مجاری ادراری ایران

مطالعه ای تحت عنوان بررسی ملی سنگ مجاری ادراری ایران با شماره ی مصوب 989248 از مؤسسه ی ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران به انجام رسید. پروتوکل مطالعه به اختصار در ادامه توضیح داده خواهد شد: این مطالعه بر اساس سرشماری سال 1395 و نرخ رشد تقریبی سالانه در هر استان که توسط سازمان آمار…

ارتقا چشم گیر رتبه مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

کسب رتبه سوم دانشگاه  و هفتم کشوری  در ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی فناوری مراکز تحقیقاتی بالینی دارای ردیف مستقل بودجه در سال 1400   با افتخار اعلام می گردد. در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی که هر ساله توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برگزار می…

گایدلاین سرطان های دستگاه ادراری

گایدلاین سرطانهای دستگاه ادراری ( سرطانهای مثانه، پروستات، کلیه و بیضه) که توسط متخصصین ارولوژی، انکولوژی، رادیوانکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی از دانشگاه های  علوم پزشکی تهران،  شهید بهشتی و ایران و قطب ارولوژی کشور تحت نظارت و مدیریت کمیته یوروانکولوژی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری تهیه و مطابق با آخرین مستندات علمی دنیا به روز رسانی شده است بارگذاری…

لیست کتابهای الکترونیکی

Year Publisher Author / Editor Title 2018 Springer Klotz, Laurence Active Surveillance for Localized Prostate Cancer, 2nd Edition 2016 Atlas of Laparoscopic and Robotic Urologic Surgery, 3rd Edition 2016 Elsevier Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi, Alan W. Partin, Craig A. Peters Campbell – Walsh Urology 11E 2015 Elsevier W. Scott McDougal, Alan J. Wein,…